Garantie

Kalpa geeft 2 jaar garantie op al haar producten op fabricagefouten. U ontvangt dan een ander of een vergelijkbaar product als vervanging. Kalpa geeft geen garantie op gebruiksschade. U kunt Kalpa bellen bij een defect product op nummer 030 60 31 744 of ons contact formulier invullen.

 

Klachtenregeling

  1. Kalpa beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kalpa.
  3. Bij Kalpa ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kalpa binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie

 

Retouradres :

Kalpa Retouren
Frederik van Eedenhove 4
3438 PW  Nieuwegein
Nederland