Privacybeleid kalpa VOF


https://www.kalpa.nl


Over ons privacybeleid


kalpa VOF geeft veel om uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben (verbeteren) onze services en verwerken de informatie die we hebben verzameld over u en uw gebruik van onze services. We stellen uw gegevens nooit beschikbaar voor commerciële doelstellingen aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die worden geleverd door kalpa VOF. De aanvangdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/07/2021, met de publicatie van een nieuwe versie, de geldigheid van alle eerdere versies verloopt. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens mogelijk kunnen worden gedeeld met derden. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan en hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de Personal (Standaard) gegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, vindt u de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke
Beveiligingstechnieken die we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Web Shop -software

Lichtsnelheid

Onze webwinkel is ontwikkeld met lightspeed -software. Personal (Standaard) Gegevens die u voor ons voor onze diensten beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, ze zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Lightspeed is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit de toepassing van SSL -codering en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, nee Personal (Standaard) Gegevens worden verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen zijn eigen groep te delen om de services verder te verbeteren.

web hosting
Lichtsnelheid

We kopen webhosting en e-mailservices van LightSpeed. Lightspeed -processen Personal (Standaard) Gegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor zijn eigen doeleinden. Deze partij kan echter metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Deze zijn niet Personal (Standaard) gegevens. Lightspeed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw Personal (Standaard) gegevens. LightSpeed ​​is verplicht om geheimhouding op basis van de overeenkomst te scheiden.

E-mail- en mailinglijsten
Mailchimp

We sturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor uw eigen doeleinden gebruiken. Aan de onderkant van elke e-mail die via onze website is verzonden, ziet u de link "Unsubscrive". U ontvangt onze nieuwsbrief niet langer. Uw Personal (Standaard) Gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp gebruikt cookies en andere internettechnologieën die inzicht maken in of e -mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om services verder te verbeteren en informatie te delen met derden in die context.

Gmail

We gebruiken de Gmail-services voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e -mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Pay.nl

Wij gebruiken de
Betalingsserviceprovider Pay.NL. Pay.NL verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening of creditcardnummer. Pay.NL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Personal (Standaard) gegevens. Pay.NL behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de services verder te verbeteren en om (anonieme) gegevens te delen met derden in die context. In het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit), pay.nl aandelen Personal (Standaard) Gegevens- en bestelgegevens met latere betalingsserviceproviders. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw Personal (Standaard) Gegevens zijn ook van toepassing op de delen van Pay.NL's Services waarvoor het derden betrekt. Pay.NL slaat uw gegevens niet langer op dan toegestaan ​​op basis van de wettelijke periodes.

Verzending en logistiek
Postnl

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket aan u te laten bezorgen. We gebruiken de services van PostNL voor de uitvoering van leveringen. Het is noodzakelijk voor ons om uw naam, adres en woonplaats met PostNL te delen. Postnl gebruikt deze gegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL ook uw gegevens beschikbaar voor deze partijen.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket aan u te laten bezorgen. We gebruiken de DHL -services om leveringen uit te voeren. Het is noodzakelijk voor ons om uw naam, adres en woonplaats met DHL te delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. In het geval dat DHL onderaannemers betrokken is, stelt DHL ook uw gegevens beschikbaar voor deze partijen.

Facturering en boekhouding

Uw gegevens worden niet verwerkt in ons boekhoudpakket.

Externe verkoopkanalen
Bol.com

We verkopen (onderdeel van) onze items via het platform van Bol.com. Als u een bestelling via dit platform plaatst, deelt Bol.com uw bestelling en Personal (Standaard) gegevens met ons. We gebruiken deze informatie om uw bestelling af te handelen. We zijn vertrouwelijk met uw gegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerd gebruik.

Amazone

We verkopen (onderdeel van) onze items via het Amazon -platform. Als u een bestelling via dit platform plaatst, zal Amazon uw bestelling delen en Personal (Standaard) gegevens met ons. We gebruiken deze informatie om uw bestelling af te handelen. We zijn vertrouwelijk met uw gegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens alleen voor onze services. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen - anders dan op uw verzoek - zullen we u hiervoor expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om aan boekhouding en andere administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal vertrouwelijkheid op basis van de overeenkomst tussen hen en de VS of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze services verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP -adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn dat niet Personal (Standaard) gegevens.

Samenwerking in belasting- en strafrechtelijk onderzoek

In passende gevallen, kalpa VOF kan worden verplicht om uw gegevens te delen in verband met belasting- of strafrechtelijk onderzoek door de overheid op basis van een wettelijke verplichting. In een dergelijk geval zijn we gedwongen om uw gegevens te delen, maar we zullen ons hier tegen verzetten in de mogelijkheden die de wet ons aanbiedt.

Retentieperioden

We bewaren uw gegevens zolang u een klant van ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft dat u onze services niet langer wilt gebruiken. Als u dit aan ons aangeeft, zullen we dit ook beschouwen als een vergeetverzoek. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen bijhouden met uw (Personal (Standaard)) gegevens, dus we zullen deze gegevens opslaan zolang de toepasselijke periode wordt uitgevoerd. Werknemers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we hebben vervaardigd als gevolg van uw opdracht.

Jou rechten

In overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving, heeft u, zoals de betrokken persoon, bepaalde rechten met betrekking tot de Personal (Standaard) gegevens verwerkt door of namens ons. We leggen hieronder uit welke rechten deze zijn en hoe u op deze rechten kunt vertrouwen. In principe, om misbruik te voorkomen, sturen we alleen kopieën en kopieën van uw gegevens naar uw e-mailadres dat al bij ons bekend is. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres wilt ontvangen of bijvoorbeeld per post, zullen wij u vragen uzelf te identificeren. We houden een administratie van behandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek dat we anonieme gegevens beheren. U ontvangt alle verklaringen en kopieën van gegevens in de machine -leesbare gegevenslay -out die we in onze systemen gebruiken. U hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit als u vermoedt dat wij uw Personal (Standaard) gegevens op de verkeerde manier.

Rechts

U hebt altijd het recht om de gegevens te bekijken die we (of hebben) verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of kunnen worden getraceerd. U kunt met dat effect een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de processors die deze informatie hebben op het e-mailadres dat aan ons bekend is, met vermelding van de categorie waaronder we deze informatie hebben opgeslagen.

Rectificatie

U hebt altijd het recht om de gegevens te hebben die we (of hebben) verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of kunnen worden herleid om dit te doen. U kunt met dat effect een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast op het e-mailadres dat ons kent.

Recht om de verwerking te beperken

U hebt altijd het recht om de gegevens te beperken die we (of hebben) verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of kunnen worden herleid om dit te doen. U kunt met dat effect een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging op het e-mailadres dat ons bekend is dat de gegevens totdat u de beperking annuleert, niet langer wordt verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt altijd het recht om de gegevens te hebben die we (of hebben) verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of die kan worden herleid tot die kan worden uitgevoerd door een andere partij. U kunt met dat effect een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u kopieën of kopieën van alle informatie over u die we hebben verwerkt of zijn verwerkt door andere processors of derden op het e-mailadres dat ons kent. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we de service niet langer in een dergelijk geval voortzetten, omdat de veilige link van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en andere rechten

In passende gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Personal (Standaard) gegevens van of namens kalpa VOF. Als u bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking onmiddellijk stoppen in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gerechtvaardigd dat we kopieën en/of kopieën van gegevens zullen maken die wij (of hebben) verwerkt voor u en vervolgens permanent stoppen met de verwerking. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele beslissing -het maken of profileren. We verwerken uw gegevens niet zodanig dat dit recht van toepassing is. Als u gelooft dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Koekjes
Google Analytics

Cookies van het Amerikaanse bedrijf Google worden via onze website geplaatst als onderdeel van de "Analytics" -service. We gebruiken deze service om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze processor kan verplicht zijn om toegang te geven tot deze gegevens op basis van toepasselijke wet- en voorschriften. We hebben Google niet toegestaan ​​om de verkregen analyse -informatie voor andere Google -services te gebruiken.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit hierin vermeld
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we al verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, zullen wij u per e-mail informeren.

Contact details

kalpa VOF

Frederik van Eedenhove 4

3438 PW NieuGEGEIN

Nederland

T (030) 603-1744

E info@kalpa.nl

Contactpersoon voor privacywinkels:

Remy van Nieuwenhoven