Garantie

Kalpa Geeft een garantie van 2 jaar op al zijn producten op productiefouten. U ontvangt dan een ander of een soortgelijk product als vervanging. Kalpa Geeft geen garantie op gebruiksschade. Je kan bellen Kalpa met een defect product per nummer 030 60 31 744 of ons Contact Formulier vullen.

Klachtenprocedure

  1. Kalpa heeft een voldoende bekende klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingediend Kalpa In volledig en duidelijk gedefinieerd binnen een redelijke tijd nadat de consument de defecten heeft gevonden.
  3. Klachten ingediend bij Kalpa wordt beantwoord binnen een periode van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een te voorziene langere verwerkingstijd vereist, Kalpa Zal binnen de periode van 14 dagen antwoorden met een ontvangstbericht en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet binnen een redelijke periode of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in wederzijds raadpleging kan worden opgelost, zal een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechtingregeling ontstaan.

Vanaf 15 februari 2016 is het ook mogelijk voor consumenten in de EU om klachten te melden via het ODR -platform van de Europese Commissie. Dit ODR -platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als uw klacht nog niet elders wordt verwerkt, kunt u uw klacht deponeren via het platform van de Europese Unie

Retouradres:

Kalpa geeft terug
Frederik van Eedenhove 4
3438 PW NieuGEGEIN
Nederland